English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧
-->

 

 


 

 

درباره کتابخانه :

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا,(ع) ارومیه با زیربنای 100 مترمربع در طبقه اول واقع شده است و شامل کتب مرجع ،انگلیسی و فارسی در زمینه بیماریهای قلب و نیز پرستاری قلب می باشد.

ظرفیت این کتابخانه 22 نفر می باشد و نیز 3 دستگاه رایانه مجهز به اینترنت در اختیار کاربران می باشد.

نحوه عضویت و مقررات :

کلیه دانشجویان و پرسنل دانشگاه می توانند با ارایه شماره دانشجویی و یا کارت پرسنلی معتبر عضو کتابخانه شوند.

مدت امانت کتاب 15 روز می باشد . در صورتیکه مورد امانت در رزرو دیگر مراجعین نباشد تا سه بار قابل تمدید می باشد.

مراجعین می توانند بصورت تلفنی نیز کتاب مورد امانت راتمدید نمایند.

ساعات کار :

بخش امانت کتابخانه همه روزه به غیر از روزهای تعطیل از ساعت 8 الی 14:30 دایر می باشد و سالن مطالعه همه روزه از ساعت 8 صبح الی 24 شب دایر می باشد.

تلفن تماس : 044-32375908-15

ایمیل :lib.sshohada@umsu.ac.ir