English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١٦ اسفند ١٣٩٩
-->

نظر خواهی در مورد عملکرد بیمارستان شهید مدنی خوی

ایمیل (اختیاری: در صورت تمایل به دریافت پاسخ) :
شماره تماس (اختیاری: در صورت تمایل به دریافت پاسخ) :
 عنوان : *
شرح نظر : *
کد تصویری : متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*