English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٢ اسفند ١٤٠٢
-->

مسئول فیزیوتراپی: محمد اکرامیان

بخش فیزیوتراپی نزدیک به 20 سال است که کار می کند و در این مدت به بیماران سرپائی و بستری بیمارستان شهیدمدنی و قمربنی هاشم ارائه خدمات می نماید. این بخش شامل 5 تخت با تجهیزات روتین فیزیوتراپی می باشد که با کادر مجرب در خدمت مردم شهرستان خوی می باشد و در این مدت مرتباً با تجهیزات روز مجهز شده است. در این بخش فیزیوتراپی بدون کم و کاست توسط فیزیوتراپیست و متخصص توانبخشی و طب فیزیکی انجام گرفته و درمان استاندارد روز سرویس داده می شود.