English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٥ اسفند ١٤٠٢
-->

مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر مهدی ذوغالچی

مسئول آزمایشگاه: حبیب فردپور

آزمایشگاه بیمارستان شهیدمدنی در فضای حدود 160 مترمربع در قسمت شمالی زیرزمین بیمارستان قرار دارد. این واحد با 27 نفر پرسنل (کاردان-کارشناس-کارشناس ارشد) و یک نفر دکترای علوم آزمایشگاهی با دارا بودن تجهیزات به روز و پیشرفته در بخشهای هماتولوژی، بیوشیمی، سرولوژی، هورمون، میکروب شناسی و بانک خون به طور شبانه روزی برای بیماران بستری و بیماران سرپایی مراجعه کننده از اقصی نقاط شهرستان ارائه خدمات می نماید. ارائه خدمات به بیمه شدگان با تعرفه دولتی انجام شده و برای بیماران بستری در صورت عدم امکان انجام طبق قرارداد به آزمایشگاههای خصوصی طرف قرارداد ارجاع داده می شوند.با توجه به تخصصی بودن بیمارستان و وجود بخش دیالیز و بیماران خاص تمام آزمایشات تخصصی مورد نیاز در حدّ مقدورات در این واحد انجام می شوند.

شماره تلفنهای داخلی آزمایشگاه: 258-259