English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١٢ اسفند ١٤٠٢
-->

 

پذیرش بستری :

  • مدارک مورد نیاز پذیرش بستری

1.       دستور بستری پزشک معالج

2.       اصل و کپی شناسنامه بیمار

3.       اصل و 2 برگ کپی صفحه اول دفترچه بیمار

4.       تحویل تمانی آزمایشات و سونوگرافی ها و نوار قلبی و برگه تایید بیهوشی و .... به متصدی پذیرش

توجه :

  • استقاده از دفترچه دیگران یا اقوام ممنوع بوده و در صورت ارائه پیگرد قانونی دارد .
  • حضور پدر بیمار برای رضایت در موارد جراحی الزامی می باشد . در صورت فوت پدر حضور جد پدری یا قیم بیمار با مدارک مربوطه و شناسنامه الزامی است .
  • در اعمال جراحی زنان حضور همسر و همراه داشتن شناسنامه زوجین الزامی است .
  • برای کودکان زیر 9 سال وجود مادر الزامی است .
  • دفترچه بیماران بالای 2 سال باید عکسدار باشد .
  • کلیه بیمه ها باید اعتبار لازم را داشته باشد.

در پرونده های زایمان به همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی زوجین الزامی می باشد . در ضمن ارائه 2 سری کپی از صفحه اول و دوم شناسنامه و کارت ملی زوجین ضروری می باشد .