English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٠ اسفند ١٤٠٢
-->
بخش اورژانس

رئیس بخش: دکتر سیدرضی سیدحسینی

سرپرستار بخش: ناصر بقائی راد

این بخش در ضلع شمالی بیمارستان و مشرف به بلوار مدرس و روبروی فرمانداری قرار دارد. این بخش دارای ساختمان قدیمی بوده ولی در سال 1385 با تعمیرات اساسی گسترش یافته است که هم اینک با 5/544 متر مربع فضای فیزیکی و با تجهیزات و پزشکان متخصص و کادر مجرب بصورت شبانه روزی به ارائه خدمات درمانی به بیماران داخلی، مغز و اعصاب، قلب و عروق، مسمومیت، عفونی، تنفسی، روانپزشکی و گوارشی، ریوی و ...  می پردازد .

بخش اورژانس در سه قسمت فعالیت دارد که قسمت اول درماتگاه است و شامل دو اتاق تزریقات مردانه و زنانه، اتاق ویزیت پزشک، اتاق سرم تراپی با 8 تخت، قبض نویسی، داروخانه، پذیرش  و پاویون می باشد  و در این قسمت برای بیماران سرپایی خدمات درمانی ارائه می گردد.

قسمت دوم  محوطه اورژانس است که شامل 7 تخت تریاژ، یک تخت نوار قلب، و یک تخت تریاژ شستشو بوده  به اضافه یک اتاق پزشک اورژانس و یک اتاق CPR با کلیه تجهیزات لازم  می با شد. در این قسمت به بیماران بدحال و اورژانسی خدمات درمانی ارائه می گردد .

قسمت سوم بخش تحت نظر است که با دواتاق 2 و 4 تخته یکی مردانه و دیگری زنانه  مخصوص بیمارانی  است که در بخش های بستری  تخت خالی نبوده، و تا باز شدن تخت  در این بخش خدمات می گیرند .

تجهیزات موجود شامل:

دستگاه دفیبریلاتور، ساکشن، دستگاه نوار قلب، آمبوماتیک، مانیتور، پالس اکسی متر، ترالی اورژانس، اکسیژن سانترال