English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٢ اسفند ١٤٠٢
-->

رسالت :

  بیمارستان شهید مدنی شهرستان خوی بعنوان یک بیمارستان جنرال داخلی با بهره گیری از کارکنان جوان و مجرب و با رعایت اصول اخلاقی خدمات مورد نیاز بیماران را با رویکرد مشتری مداری و حفظ ایمنی بیماران و بهبود مستمر کیفیت در قالب استاندارد های اعتباربخشی و آموزشی در حوزه های تخصصی و فوق تخصصی قلب ، داخلی ، گوارش ، ریه ، عفونی و روان پزشکی به طور کارا و اثر بخش ارائه می نماید و برای نیل به این اهداف وظایف ذیل را در سر لوحه برنامه های خود قرار می دهد :

  • ارائه مطلوب ترین خدمات درمانی در سطح منطقه با هدف افزایش رضایتمندی و اعتماد سازی از طریق  بهبود مستمر کیفیت خدمات پزشكي
  • ارائه خدمات درماني موثر و كارآمد براي بيماران، صرف نظر از توانايي آنان در پرداخت هزينه هاي درماني
  • مشاركت در اجراي طرح سطح بندي خدمات در استان و كشور
  • تأمين سلامت بيماران با رويكرد  پيشگيري ، سپس درمان و در صورت نياز بازتواني
  • توانمند سازی نیروی انسانی (آموزش مداوم و ضمن خدمت) در ابعاد فردی، گروهی، سازمانی
  • همکاری فعال با بیمارستان ها و مراکز ارائه خدمات درمانی و پاراکلینیکی به منظور پوشش ارائه خدمات مراقبتی اورژانسی
  • ارتقای سطح سلامت و امنیت مراجعین از طریق آموزش های لازم
  • ارتقای ایمنی بیمار از طریق توانمند سازی کارکنان ، آموزش مستمر بیماران و بکارگیری تجهیزات ایمن و پایش مستمر مراقبت از بیمار